Od začátku října do začátku prosince se bude ve farnosti Jejkov konat Seminář obnovy v Duchu Svatém. Cílem semináře (10 setkání) je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha Svatého. Seminářem bude provázet o. Petr Beneš, farář z Brna-Židenic. Součástí budou krátké přednášky, osobní sdílení ve skupinkách a společná modlitba; během týdne pak každodenní osobní modlitba nad Písmem svatým. Setkání budou probíhat od 2.10. do 4.12. každou neděli večer od 18 do 20h. Na seminář se přihlašujte v předstihu (nejpozději do 25.9.) na e-mailu obnova@jejkov.cz; vzhledem k tematické návaznosti je třeba si vyhradit čas na všech 10 setkání.