V učebně v kostele sv. Martina vznikla malá knihovna pro malé děti a pro mládež.
Najdete zde knihy jako Poklady pod sněhem, Popoupo, knihy od Josefa Janšty, napínavé knihy Oldřicha Seluckého pro mládež, nové tituly od Paulínek jako Přízrak z Kolosea nebo Na život a na smrt a plno jiných nových i starších knih. Knihy lze půjčovat každou neděli od 7.30 hod. do 11.45 hod. Půjčování je samoobslužné, stačí se zapsat do sešitu s příslušnými údaji a knihu, pokud možno, včas vrátit.
Rodiče, využijte čas, kdy nyní trávíte více volna s dětmi a čtěte jim nejen večer před spaním. A mládeži, nepromarněte drahocenný čas, který vám byl dán a věnujte ho více četbě a duchovnímu vzdělávání. O nových titulech vás budeme vždy krátce informovat.