- P. Karel Satoria: Povoláním člověk, Duchovní obnova ŽÍZNÍM v Třebíči 12.10.2019
Přednášky k poslechu a ke stažení: PŘEDNÁŠKA 1, PŘEDNÁŠKA 2, PŘEDNÁŠKA 3, HOMILIE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 - HLEDÁME DOBROVOLNÍKY !

 

 

Vážení přátelé,

v polovině adventní doby bude možné v našich farnostech zakoupit jedinečný zpěvník a CD „Třebíčských koled“. Je to soubor mnohdy skoro zapomenutých vánočních písní, které doma o Vánocích u postaveného betléma zpívali naši předkové a vítali jimi narozeného Spasitele. Před téměř sto lety tyto písně sesbíral a vydal Zdeněk Kaňák a P. František Vítek. Zpěvníčky a upravené texty těchto písní se uchovávají mezi zpěváky, chrámovými sbory, věřícími a najdeme je i v některých státních knihovnách. Občas něco z tohoto našeho pokladu přidá do svého vánočního repertoáru nějaký sbor. U betléma si je zazpívá už jen málo rodin.

Já jsem se s těmito koledami poprvé seznámil coby dvanáctiletý ministrant na ministrantské schůzce, na kterou je přinesl Honza Pacner a na harmonium nás doprovodil Marek Buš. Velmi se mi líbily, a proto jsem si jich několik opsal. Když jsem je ukázal některým příbuzným a známým, nikdo z nich je neznal. Po letech jsem si na toto opět vzpomněl a bylo mi líto, že je mnoho věřících nezná. Rozhodl jsem se tedy pro to něco udělat. Ofotil jsem si obě vydání, přepsal, oslovil Karla Tomka a ten mě poslal ještě za panem Jaroslavem Paikem. Setkání a spolupráce s ním bylo to nejlepší, co k jejich vydání mohlo přispět. Jediné, co jejich vydání oddalovalo, bylo přesouvání na další dny.

Nadšení dalších, kteří mi slíbili pomoc (Karel Tomek, P. Jiří Plhoň, zpěváci, Marek Buš), mě po celou dobu utvrzuje v tom, že nejde jen o dílo několika lidí, ale o dílo Boží. Pan Paik byl letos v březnu povolán na věčnost a této chvíle se nedožil. Těšil se, až koledy vyjdou a on jimi bude moct obdarovat své přátele. Proto také vnímám tento zpěvník jako dar od něj, ale i jako poděkování jemu.

Protože některé koledy mají hodně slok, nebylo možné je nazpívat na CD celé. Každý, kdo si tedy koledníček a CD zakoupí, bere na sebe závazek, že se je postupně naučí celé. Splníme tak přání pana Jaroslava Paika: „Nelze si přát víc, než aby náš koledníček přenesl třebíčské koledy, tento malý hudební poklad našeho města, do další doby, předal je dalším generacím, a snad je také vrátil i do našich domácností.“

Petr Svoboda

Od 3. neděle adventní 2018 bude možno v třebíčských farnostech zakoupit CD + zpěvník „Třebíčských koled“. Cena 100 Kč zahrnuje pouze nutné náklady na vydání. Prosíme, abyste šířili toto dílo pouze jeho zakoupením. Děkujeme.

Je také možné si CD + zpěvník objednat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v tom případě se k ceně 100 Kč připočítá i poštovné, příp. dobírka)