MUSICA ANIMATA nabízí každému, kdo chce poznat hudbu „zevnitř“, spolupráci při zprostředkování těch nejlepších duchovních skladeb posluchačům na koncertech a také osobní růst jak ve svém hlasovém projevu, tak ve znalosti struktury hudby a harmonie. Vítaní jsou především muži, pánové a kluci :-). Více informací - ZDE  
     
  VIDEO O ŽIVÉM BETLÉMU 2020! ŽE ŽÁDNÝ NEBYL? PODÍVEJ SE - SEM  
     
  VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU MUSICA ANIMATA - ZDE  
     
  Mše svaté v ČR online - ZDE  
     
  Mše svaté v Třebíči online - ZDE  
     
  NÁKUPY OHROŽENÝM LIDEM + DOBRÉ SRDCE NA DÁLKU - ZDE  
     
  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - ZDE  
     
  Opravdová láska jako největší dar - Lidská sexualita a 21. století - Komunikace v manželství, jak, kdy a o čem? - O masturbaci a pornografii - Jak mluvit s dětmi o sexu - Když dítě dospívá - Umění komunikace - O manželství a sexualitě - ZDE  
     
  Už znáte videa Jiřího Dyčky, katedrálního jáhna? - ZDE  
Jedním z významných současných italských skladatelů liturgické hudby je Mons. Marco Frisina (* 1954). Jeho skladby se vyznačují spojením tradičních harmonických i melodických postupů s živým výrazovým působením; autor též dbá na to, aby jeho hudba korespondovala s charakterem zhudebněného textu (často je to Boží slovo nebo jeho parafráze) a aby nebyla technicky příliš náročná. V italských kostelích si skladby Mons. Frisiny získaly nezastupitelné místo a často bývají uváděny i při papežských liturgiích (Mons. Frisina je často provádí se Sborem Římské diecéze, který on sám založil a vede). Bližší informace ZDE
V našich končinách se s jeho skladbami setkáváme zejména v souvislosti s XV. Světovým setkáním mládeže v Římě v roce 2000, které doprovázela řada skladeb tohoto autora (jmenujme namátkou jeho píseň "Jesus Christ you are my life").

Skladbu „Chi ci separera („Kdo nás jen odloučí“) opatřil českým textem začátkem roku 2012 na základě autorova svolení Jiří Plhoň. Tato píseň v provedení místního chrámového sboru ROSA obohatila slavnostní bohoslužbu u příležitosti 60. výročí popravy Služebníka Božího R. D.  Jana Buly, slouženou v neděli 20. 5. 2012 v jediném působišti tohoto kněze - v Rokytnici nad Rokytnou. 

Hymnus k oslavě blah. Jana Pavla II. „Aprite le porte a Cristo“ doprovázel okamžik blahořečení Jana Pavla II., kdy byl na průčelí Svatopetrské baziliky odhalen portrét nového blahoslaveného a v průvodu byly přineseny k oltáři jeho ostatky. 
Český text tohoto hymnu („Již otevřte brány Kristu“) vytvořil s autorovým svolením Jiří Plhoň, přičemž se co nejvěrněji držel italské verze tohoto hymnu.


Video „Chi ci separera“ --> ZDE <--
Video „Aprite le porte a Cristo“ --> ZDE <--
Noty s českým překladem si můžete stáhnout --> ZDE <-- (zip, 320 kB)