Chcete pomoci Ukrajině při obraně proti brutálnímu útoku komunistické zvůle? - ZDE

Země Koruny české se modlí, v Třebíči každou středu, info ► ZDE
Archív mší sv. online ► ZDE
(bazilika pokračuje ZDE)

Chcete sem přidat nějaké informace? Pište na info@kratr.cz

 

2022 1 t
Jedním z významných současných italských skladatelů liturgické hudby je Mons. Marco Frisina (* 1954). Jeho skladby se vyznačují spojením tradičních harmonických i melodických postupů s živým výrazovým působením; autor též dbá na to, aby jeho hudba korespondovala s charakterem zhudebněného textu (často je to Boží slovo nebo jeho parafráze) a aby nebyla technicky příliš náročná. V italských kostelích si skladby Mons. Frisiny získaly nezastupitelné místo a často bývají uváděny i při papežských liturgiích (Mons. Frisina je často provádí se Sborem Římské diecéze, který on sám založil a vede). Bližší informace ZDE
V našich končinách se s jeho skladbami setkáváme zejména v souvislosti s XV. Světovým setkáním mládeže v Římě v roce 2000, které doprovázela řada skladeb tohoto autora (jmenujme namátkou jeho píseň "Jesus Christ you are my life").

Skladbu „Chi ci separera („Kdo nás jen odloučí“) opatřil českým textem začátkem roku 2012 na základě autorova svolení Jiří Plhoň. Tato píseň v provedení místního chrámového sboru ROSA obohatila slavnostní bohoslužbu u příležitosti 60. výročí popravy Služebníka Božího R. D.  Jana Buly, slouženou v neděli 20. 5. 2012 v jediném působišti tohoto kněze - v Rokytnici nad Rokytnou. 

Hymnus k oslavě blah. Jana Pavla II. „Aprite le porte a Cristo“ doprovázel okamžik blahořečení Jana Pavla II., kdy byl na průčelí Svatopetrské baziliky odhalen portrét nového blahoslaveného a v průvodu byly přineseny k oltáři jeho ostatky. 
Český text tohoto hymnu („Již otevřte brány Kristu“) vytvořil s autorovým svolením Jiří Plhoň, přičemž se co nejvěrněji držel italské verze tohoto hymnu.


Video „Chi ci separera“ --> ZDE <--
Video „Aprite le porte a Cristo“ --> ZDE <--
Noty s českým překladem si můžete stáhnout --> ZDE <-- (zip, 320 kB)

vira.cz