ZMĚNY BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ
v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob
Sledujte weby farnosti: JEJKOV - MĚSTO (sv. Martin) - ZÁMEK (bazilika)

MŠE SVATÁ ONLINE - ZDE

VŠE O KORONAVIRU - ZDE

Modlitba - arcibiskup J. Graubner - ZDE

Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha - ZDE

 

NÁKUPY PRO SENIORY
Ahoj všem,
dovoluji si zaslat informaci, že v rámci Oblastní charity Třebíč nabízíme od dnešního dne pomoc se zajištěním nákupů pro seniory a lidi např. se zdrav. postižením, pro které je rizikové nebo nemožné vycházet ven. Bližší info Jana Mušková 734 369 976, volat nejlépe dopoledne 8 - 11h, nebo ještě lépe email: usmev@trebic.charita.cz. Pomoc se budeme snažit zajistit dle možností v obcích okresu Třebíč, pokud lidé nebudou mít jinou možnost (např. od své rodiny, sousedů).

VÝROBA ROUŠEK
Dále prosím, pokud byste věděli o někom, kdo by nám pomohl s našitím roušek pro zdravotní sestry a pečovatelky do našich terénních služeb (jednorázové ani respirátory nejsou k sehnání a nevíme jak dlouho tento stav bude trvat), prosím ozvěte se kolegyni Báře Živné, tel. 730 171 635. Materiál a instrukce dodáme. Případně se můžete ozvat i mě.

SLUŽBY CHARITY BEZ OMEZENÍ
Naše služby - pečovatelská, osobní asistence, domácí hospicová péče a domácí zdravotní péče prozatím funguje bez významnějšího omezení.
Díky všem za pomoc a přeji nám všem síly do následujících dnů :-)

Mgr. Helena Pavelková
Koordinátor – sociální pracovník

 

 

 
Jedním z významných současných italských skladatelů liturgické hudby je Mons. Marco Frisina (* 1954). Jeho skladby se vyznačují spojením tradičních harmonických i melodických postupů s živým výrazovým působením; autor též dbá na to, aby jeho hudba korespondovala s charakterem zhudebněného textu (často je to Boží slovo nebo jeho parafráze) a aby nebyla technicky příliš náročná. V italských kostelích si skladby Mons. Frisiny získaly nezastupitelné místo a často bývají uváděny i při papežských liturgiích (Mons. Frisina je často provádí se Sborem Římské diecéze, který on sám založil a vede). Bližší informace ZDE
V našich končinách se s jeho skladbami setkáváme zejména v souvislosti s XV. Světovým setkáním mládeže v Římě v roce 2000, které doprovázela řada skladeb tohoto autora (jmenujme namátkou jeho píseň "Jesus Christ you are my life").

Skladbu „Chi ci separera („Kdo nás jen odloučí“) opatřil českým textem začátkem roku 2012 na základě autorova svolení Jiří Plhoň. Tato píseň v provedení místního chrámového sboru ROSA obohatila slavnostní bohoslužbu u příležitosti 60. výročí popravy Služebníka Božího R. D.  Jana Buly, slouženou v neděli 20. 5. 2012 v jediném působišti tohoto kněze - v Rokytnici nad Rokytnou. 

Hymnus k oslavě blah. Jana Pavla II. „Aprite le porte a Cristo“ doprovázel okamžik blahořečení Jana Pavla II., kdy byl na průčelí Svatopetrské baziliky odhalen portrét nového blahoslaveného a v průvodu byly přineseny k oltáři jeho ostatky. 
Český text tohoto hymnu („Již otevřte brány Kristu“) vytvořil s autorovým svolením Jiří Plhoň, přičemž se co nejvěrněji držel italské verze tohoto hymnu.


Video „Chi ci separera“ --> ZDE <--
Video „Aprite le porte a Cristo“ --> ZDE <--
Noty s českým překladem si můžete stáhnout --> ZDE <-- (zip, 320 kB)