Chcete pomoci Ukrajině při obraně proti brutálnímu útoku komunistické zvůle? - ZDE

Země Koruny české se modlí, v Třebíči každou středu, info ► ZDE
Archív mší sv. online ► ZDE
(bazilika pokračuje ZDE)

Chcete sem přidat nějaké informace? Pište na info@kratr.cz

 

2022 1 t

V lednu 2018 budou v Kartuziánském nakladatelství Brno vydány „Responsoriální žalmy pro všechny příležitosti liturgického roku“, zhudebněné Jiřím Plhoněm.

Soubor sestává ze dvou svazků formátu A4 (vazba V8) o celkovém rozsahu 800 stran. Jeho obsahem jsou zhudebněné responsoriální žalmy (vč. těch, jež jsou převzaty z jiných biblických spisů) pro všechny liturgické příležitosti, s nimiž se počítá v mešních lekcionářích (neděle i všední dny liturgického roku, vlastní i společné texty pro svátky svatých, mše spojené s určitými obřady, votivní mše a mše za zemřelé) a v Obřadech pokání (společné slavení svátosti smíření a kající pobožnosti). Pro některé významné příležitosti je dále připojeno čtyřhlasé zpracování odpovědi i žalmových veršů pro smíšený sbor (ad lib. s doprovodem varhan).

První svazek je opatřen částečným orientačním rejstříkem; druhý svazek obsahuje celkový rejstřík spolu s přehledem žalmových odpovědí.

I když je grafické uspořádání určitým kompromisem mezi úsporností a přehledností, celý soubor je poměrně rozsáhlý, což se samozřejmě odráží na prodejní ceně, která je předběžně stanovena na 900,- Kč (vč. DPH – první a druhý svazek jsou samostatně neprodejné).

Náhled několika stran je možné otevřít/stáhnout ZDE a ZDE.

Náhled několika žalmů, zpracovaných pro smíšený sbor, lze otevřít/stáhnout ZDE.

Pracovní nahrávku „Responsoriálních žalmů z lekcionáře pro mše o Panně Marii“, na něž tento soubor navazuje, si můžete poslechnout ZDE (spouští se kliknutím na nadpis jednotlivých zhudebnění).

S vědomím, že jde o poměrně vysokou investici, vám předkládáme možnost cenově zvýhodněné předobjednávky:

Zvýhodněná předobjednávka:

Zájemci (jednotlivci nebo firmy), kteří si tento soubor objednají do konce roku 2017, jej ihned po vydání obdrží přímo od vydavatele za celkovou cenu 600,- Kč (vč. DPH) + poštovné podle aktuálního poštovního ceníku. Pro snížení částky za poštovné je možné kumulovat několik objednávek s tím, že bude připojen doklad na každou objednávku zvlášť, ale zaslány budou společně na uvedenou dodací adresu (tento požadavek je třeba uvést v poznámce).

Předobjednávky shromažďuje autor publikace, který je obratem potvrdí a poté, co bude tento soubor vydán, je předá ke zpracování, vyfakturování a rozeslání Kartuziánskému nakladatelství.

K objednání využijte, prosím, tento formulář --> ZDE <--

RECENZE:

Nová zhudebnění responsoriálních žalmů, jejichž autorem je P. Jiří Plhoň, jsou výjimečným počinem už ze skutečnosti, která je sdělena v názvu: "pro všechny příležitosti liturgického roku". Je to první zhudebněný komplexní soubor responsoriálních žalmů. Varhaník může přesné textové znění žalmu snadno nalézt ke každé neděli, slavnosti, svátku i ke každému všednímu dni, či výjimečné příležitosti. Žalmy jsou uspořádány chronologicky podle textů jako kniha žalmů (od 1 do 150 + další texty), vše podstatné může varhaník vyhledat v přehledném a precizně připraveném rejstříku. Co se týká samotného zhudebnění, Jiří Plhoň navazuje na zhudebnění Mariánských žalmů z lekcionáře pro mše o Panně Marii, tentokrát však nejde o "doplňkové" dílo, ale o dílo k obohacení každodenní praxe každého varhaníka. Autor usiluje v první řadě nikoliv o prezentaci vlastní hudební řeči, ale o propojení charakteru textu (k němuž má jako kněz tu nejlepší "kvalifikaci") s možnostmi lidí ve farnostech, aby byla zhudebnění zapamatovatelná pro praktické využití v kostele a též přístupná pro varhaníka - jak z hlediska doprovodu, tak samotných melodií. Díla z rukou Jiřího Plhoně, autora mj. úspěšných „Snadných doprovodů písní z kancionálu“, jsou varhaníky i vedoucími schol dobře přijímána a očekávána.

Pavel Salák, Praha

vira.cz