ZMĚNY BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH AKCÍ
v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob
Sledujte weby farnosti: JEJKOV - MĚSTO (sv. Martin) - ZÁMEK (bazilika)

MŠE SVATÉ ONLINE V TŘEBÍČI - ZDE
vzhledem k uvolňování opatření přenosy pomalu končí

MŠE SVATÉ ONLINE V ČES. REPUBLICE - ZDE

Změna termínu Noci kostelů - ZDE, Pomoc Charity v nouzi - ZDE

Člověk + víra - ZDE,  VELIKONOCE.CZ - ZDE

 

Zpívané mešní dialogy podle nových nápěvů se podle doporučení jejich autora, P. Josefa Olejníka, mají zpívat bez varhanního doprovodu.

S ohledem na praktické podmínky jednotlivých bohoslužebných shromáždění však může být vhodnější podpořit i v těchto zpívaných částech mešního řádu zpěv lidu varhanním doprovodem. Pomůckou může být doprovod, který vypracoval Jiří Plhoň.

Stáhnout si jej  můžete --> ZDE <-- (15 MB)