Chcete pomoci Ukrajině při obraně proti brutálnímu útoku komunistické zvůle? - ZDE

Země Koruny české se modlí, v Třebíči každou středu, info ► ZDE
Archív mší sv. online ► ZDE
(bazilika pokračuje ZDE)

Chcete sem přidat nějaké informace? Pište na info@kratr.cz

 

2022 1 t

Jiří Plhoň
Responsoriální žalmy z Lekcionáře pro sbírku mší o Panně Marii

nakladatelství Gloria, Rosice u Brna 2008
formát A4, 80 stran, pevná vazba 
doporučená cena: 290 Kč

Knihu si můžete objednat v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství (www.ikarmel.cz) nebo přímo v nakladatelství Gloria v Rosicích u Brna (tel.: 546 412 598).

Kdo by měl zájem o zaslání CD s pracovní nahrávkou těchto žalmů (čistě pro osobní použití), které bylo nahráno 1. května 2008 v kostele sv. Jiljí v Mrákotíně., může kontaktovat autora:
Jiří Plhoň, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 13
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nahrávky si také můžete stáhnout na této stránce (viz níže)


Kritické posouzení jednotlivých žalmů s možností poslechu (mp3).
Autor: Pavel Salák, Telč

Úvod
Jiřím Plhoněm zhudebněné responsoriální žalmy z Lekcionáře pro Sbírku mší o Panně Marii jsou podle mého názoru velice pozoruhodným a vydařeným dílem. Jedná se o jakýsi dodatek ke zmíněnému lekcionáři, který v češtině vydalo v roce 2002 Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří. 

Celý soubor obsahuje celkem 55 zhudebněných žalmů, jež se shodují s jednotlivými žalmy v Mariánském lekcionáři. Měl jsem tu možnost, abych se s tímto dílem setkal ještě před jeho vydáním. Po dobu devíti měsíců jsem zhudebněné žalmy "testoval" v praxi. Nejen při liturgii, ale také uměle při speciálních setkáních. Mým úkolem bylo žalmy rozebrat, prověřit a zjistit, jak na ně lidé reagují. Poskytnout autorovi zpětnou vazbu a podněty k případným úpravám. 

Za nejdůležitější výsledek své práce považuji fakt, že mohu s jistotou tvrdit, že všechna zhudebnění žalmů v tomto souboru jsou naprosto způsobilá stát se součástí dnešní liturgie. A to ne jenom z uměleckého hlediska, ale především z praktického. Zaměřil jsem se na jednotlivé žalmové odpovědi, jak jsou lidé schopni bez jakékoli přípravy jejich znění reprodukovat. Ze 375 vyzkoušených odpovědí byly od testovaných zpěváků pouze 2 označeny jako na hranici jejich možností. Žalmy jsem zkoušel na zpěvácích bez hudebního vzdělání. 32 krát byla žalmová odpověď označena jako "zazpívaná s větším zaváháním, ale nakonec úspěšně". Jednalo se samozřejmě jen o orientační výzkum bez objektivně stoprocentní vypovídající hodnoty, ale jeho jasný výsledek naznačuje, že zhudebněné žalmy mají velkou ambici stát se stálým "kusem" v repertoáru varhaníků.

Proč by se odpovědi žalmů zhudebněných J. Plhoněm měly dobře pamatovat? Autor téměř všechny odpovědi rytmicky uspořádal do pravidelného metra. To je nezvyklý počin. Nicméně velmi usnadňuje i podprůměrné paměti si zapamatovat konkrétní úryvek tím, že je tento hudební úryvek logicky uspořádán. Další kladnou vlastností je vedle metra rytmus. Slova odpovědí jsou zrytmizována v přirozeném souladu s rytmem řeči. Tónový rozsah melodií je plně podřízen reálným pěveckým možnostem lidu.

Žalmy jsou originálně melodické, kontrastně harmonizované, jejich doprovod je snadno hratelný. Žalmové odpovědi jsou spíše jednodušší, zhudebnění veršů je bohatší,  předpokládá se, že varhaník nebo schola je lépe hudebně vybaven než lid. Tomuto dílu se nemusí vyhýbat žádný varhaník.

Největší přednost zhudebnění responsoriálních žalmů z Lekcionáře pro Sbírku mší o Panně Marii spatřuji v tom, jak každý žalm působí jako celek. Popsal jsem jednotlivé hudební složky žalmů, které jsou potřeba k praktickému používání. Ale u těchto zhudebnění si dovoluji tvrdit, že jim kromě praktičnosti neschází ani krása. O kráse textů není sporu. Ale způsob, jakým autor tyto texty hudbou obohatil, je ukázkou vnitřní jednoty slova a pokorné hudby, která se nesnaží upoutat pozornost na sebe samu.

Sám jsem se dosud nesetkal s jediným negativním ohlasem na zpěv žalmů z této sbírky. Autoru se dílo zdařilo, určitě by mělo stát každému varhaníku za to, aby jej zařadil mezi aktivně používaná zhudebnění responsoriálních žalmů.
Poznámka k prováděnému testu

Předzpívával jsem jednotlivé žalmy v jejich plném znění, po předehře jsem předzpíval odpověď, testovaní zopakovali. Po té následovaly verše, po nichž zpěváci zpívali odpověď. Šlo mi především o navození co nejvěrohodnějších podmínek. Nesoustředěnost během mše sv. snad vyvážila únava z většího počtu žalmů za sebou. Nejde o absolutní výsledky, spíš o ověření, zda byl splněn autorův cíl. Po skončení žalmu měl každý testovaný zvolit jednu z následujících variant:
1    zazpíváno bez nejmenších potíží
2    zazpíváno s menším zaváháním
3    zazpíváno s větším zaváháním, ale nakonec úspěšně
4    odpověď žalmu je na hranici mých pamětních schopností
5    odpověď žalmu je za hranicí mých schopností

Ze získaných odpovědí jsem vypočítal průměr a ten uvádím u jednotlivých žalmů. Znovu zdůrazňuji, že tento malý výzkum neměl ambice stát se absolutně relevantním zdrojem informací, jedná se pouze o orientační test. 
Výsledek testu jednotlivých zhudebnění


Pozn.: Kliknutím na název žalmu spustíte přehrávání !


1. VYVOLENÁ Z POKOLENÍ IZRAELE 
Zhudebnění tohoto žalmu má za sebou poměrně dlouhý vývoj. U první verze byl největším problémem fakt, že v žalmové odpovědi se nacházelo příliš mnoho faktorů, které způsobovaly obtížné zapamatování odpovědi. Byl to hlavně rytmus a melodie. Toto se podařilo přepracovat, velmi se podařila obměna zhudebnění veršů, které se díky stoupající kvartě nezpívaly příliš dobře. A tak je zde před námi žalm, který při testování získal na pětibodové škále průměr 1,7. Tzn. na hranici mezi: "zazpíván bez jakýchkoli problémů" a "zazpíván s menšími obtížemi". Já na zhudebnění tohoto žalmu oceňuji především jeho celistvost, krásné zhudebnění veršů a jednoduché, rytmicky logické zhudebnění odpovědi.

2. PŘI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Zhudebnění žalmu č. 2 má také zajímavý osud. Přes mé výhrady jej totiž autor téměř nepozměnil a můj závěrečný test mu dal asi za pravdu. Získal totiž ocenění 1,1. To znamená, že jej naprostá většina testovaných zazpívala bez problémů. Myslím si, že rozdíl výsledků ve dvou testech, kdy první naznačoval obtížnost v pamatování a druhý naopak jeho nenáročnost, je v tom, že druhý test se nezaměřoval pouze na zpěv odpovědí, ale vzorek zpěváků měl možnost si poslechnout celý žalm a odpovědi zpívat na místech odpovědí. Nikoli tedy jen odpovědi bez veršů. Zhudebnění tohoto žalmu je celistvé, nástup veršů v "a moll" po odpovědi v "F dur" je velice neočekávané, ale působivé.

3. NA NÁVŠTĚVĚ U ALŽBĚTY
Jeden z nejpovedenějších žalmů. Působí krásně jako celek, odpověď nepostrádá neotřelost, náboj, zajímavou melodii a přirozený rytmus. Verše naopak doplňují harmonickou zajímavost, překvapivost. Nádherná souhra hudby a slova. Všichni testovaní zazpívali odpověď bez problémů - průměr je 1,0!

4. RODIČKA BOŽÍ
Žalm, jehož odpověď naprosto změnila melodii, rytmus ale zůstal. Je totiž naprosto přirozený. Verše jsou zhudebněny nádherně. Zajímavá harmonie, jednoduchá, ale působivá melodie. Žalm jako celek je skutečně působivý. Dostal se na číslo 2,0. Tzn., že lid jej v průměru zazpíval s nepatrným zaváháním.

5. MATKA SPASITELOVA (celý takt)
Hudebně "nabitý" žalm. Neotřelá harmonizace odpovědi i veršů a pravidelné metrum způsobují emotivní nádech tohoto žalmu. Modulace ve zhudebnění veršů zvyšuje napětí žalmu. Úspěšnost zpěváků - 1,1. Bez problémů. 

5. MATKA SPASITELOVA (3/4 takt)
Jednodušší harmonizace, větší spád, přirozenější rytmus. Ale možná ubylo zajímavosti. Je trošku paradoxní, že toto zhudebnění působilo zpěvákům pamětně větší problémy než předchozí. Je to jistě dáno malou flexibilitou, i když jsem se jí snažil vyvážit změnou pořadí žalmů. Tento žalm zhudebněný v celém taktu je určitě hudebně zdařilejší. Hodnota testu: 1,5.

6. PŘI ZJEVENÍ PÁNĚ
Mollový tónový prostor poskytuje žalmu veliké napětí. Působí překvapivě, není to běžná záležitost. Dvoudobé metrum pomáhá v pravidelnosti, podporuje ji hlavně rytmicky stereotypní bas. Kontrastní melodie odpovědi slouží mj. k dobrému zapamatování. Verše jsou hudebně rozděleny do čtyř částí, v prvních třech postupuje melodie v sekvenci, kdy bas v prvních dvou taktech tvoří prodleva na tónice, která se ve třetím taktu rozvine do šestého stupně, následuje zmenšeně malý septakord, který se rozvede do durové dominanty mollové tóniny. Na tomto akordu verše končí. Podle mého názoru naprosto dokonalé a dokonale působivé. Krásně zhudebněný žalm. Výsledek testu: 1,1.

7. PŘI UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Zhudebnění odpovědi tohoto žalmu je zajímavé modulací do dominantní tóniny. Rytmus je naprosto v souladu s rytmem řeči, v obou taktech odpovědi nastupuje po osminové pauze. Melodie veršů krásně kopíruje jejich slova - při slovech "zvyšte se prastaré vchody" přichází krok o celý tón na zvýšený čtvrtý stupeň v tónině. Je to velice neotřelý a překvapivý výrazový prostředek, který jednoznačně podtrhuje význam slov. Verše končí na dominantě, stejně jako v odpovědi. Celkově je žalm jednodušší než ostatní žalmy, především co se týká melodie a harmonie. Jednoduchost podporuje i rytmus odpovědi, který je ale žádoucí. Hodnota testu: 1,3.

8. V NAZARETĚ A
Krásný žalm. Hudba i slovo v dokonalém souladu. Pokora a pokoj, taková jsou slova, taková je hudba. Melodie v celém žalmu se pohybuje pouze na třech tónech, to je působivý výrazový prostředek. K tomu jednoduchá, ale pravidelně postupující harmonie, stejná v odpovědi i ve verších. Na první poslech tento žalm musí upoutat svou zvláštností, kterou způsobují již uvedené výrazové prostředky. Podle mého názoru skvělý nápad, jenž má za následek krásné propojení hudby a slova v tomto žalmu. Hodnota, na kterou dosáhl test je 1,6. To malé zaváhání, které se občas vyskytlo, se týkalo rytmu, jenž odpověď doprovází.

8. V NAZARETĚ B
Přirozený rytmus, leč možná příliš jednotvárný (dvanáct osminových not za sebou) způsobuje, že se odpověď trochu hůře pamatuje. Reprodukci bez not neprospívá ani oblouček v závěru odpovědi. Nicméně hodnota testu 1,3 je velmi dobrá, zpěváci se s obtížnější odpovědí vyrovnávali více než dobře. Žalm tvoří dvě kontrastní části - odpověď a verše. Zhudebnění veršů začíná durovým akordem na třetím stupni v durové tónině. To je velice nezvyklé. Jedná se o durovou dominantu k mollové tónině, paralelní k tónině odpovědi. Verše končí na dominantě tóniny odpovědi. Opět jsem se v tomto žalmu setkal s originalitou, a to nejen v harmonii. Originální je také náznak sekvence v melodii odpovědi, kdy se melodie plynule přesouvá z pátého stupně k tónice.

9. V KÁNĚ GALILEJSKÉ
Opět velmi zdařilé zhudebnění žalmu. Dlouhá odpověď (10 slov) bývá pro lid velkým problémem při její reprodukci. K vyhovující zapamatovatelnosti je nutné, aby byla uzavřená, pokud možno logicky členěná, melodicky pochopitelná a rytmicky nenáročná. Toto vše se autorovi zdařilo správně vystihnout. Průměrná hodnota testovaných je 1,7. Tzn., že se odpověď nachází mezi bezproblémově zapamatovatelnými a s malým zaváháním zazpívanými odpověďmi. To je na tak dlouhou odpověď skvělý výsledek. Verše začínají mollovým septakordem na třetím stupni durové tóniny (měkce malý septakord). Jednotlivé části veršů jsou odlišeny primavoltou a sekundavoltou. Primavolta uzavírá do paralelní mollové od dominantní tóniny, sekundavolta končí dominantou. To je velice zajímavý způsob řešení - i ve verších tak vznikají uzavřené organizované hudební myšlenky. Vše samozřejmě v souladu s textem žalmu. Velmi povedené dílo.

10. UČEDNICE PÁNĚ
Tento žalm vyloženě působí jako velice osobní modlitba. Nenacházím nic, co by mne odvádělo od celostního vnímání žalmu. Od vnímání modlitby. Z velice prostého, ale přitom radostného zhudebnění, tryská pocit opravdovosti, pokory. Verše na třech tónech, podmalovávané harmonií, která s pravidelností mění svůj tvar nad prodlevou na tónice. V závěru odpovědi i veršů mollová subdominanta v plagálním závěru. Odpověď velice jednoduše vyřešená, žádné pokusy o teatrálnost. Od prvního tónu směřuje melodie zase k tónu stejné výšky v závěru. Tento žalm mne upoutal hned od chvíle, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Stejně tak upoutal i všechny ostatní, kterým byl předložen. Jeho odpověď byla ohodnocena jako nejkrásnější ze všech. Zároveň se nejlépe pamatovala. Tento fakt platí i po posledním testu - hodnota je 1,1. Krásný žalm.

11. POD KŘÍŽEM - I
Další z neobyčejných žalmů. Skvělé vyjádření významu slov hudbou. Vše v dokonalém souladu. Dokonalý rytmus odpovědi, přirozená melodie a harmonie, plynulý tep ve čtyřdobém metru. Verše ve stejném stylu, harmonicky bohaté, ale ne samoúčelně. Působivě vystižený emotivní náboj žalmu. Nenacházím, co by se dalo nevyzdvihnout. Výsledek testu: 1,1.

12. POD KŘÍŽEM - II
Žalm, který prošel mnoha obměnami. Stále jsem nenacházel v tomto žalmu tu potřebnou výrazovou jednotu. Je velice obtížné zhudebnit myšlenkově ucelenou odpověď uceleně po hudební stránce. Odpověď je stejně jako všechny ostatní organizována v pravidelném metru, ale je nesnadné nalézt ten správně "zapamatovatelný" rytmus. To se podle mého názoru v této poslední verzi podařilo - druhý a čtvrtý takt jsou rytmicky totožné (pěvecky, nikoli absolutně). Snad jediná hudební složka, která ještě trochu pokulhává, je melodie, kterou stále nepociťuji jako "tu pravou". Nicméně tento žalm netvoří jenom odpověď, zajímavé zhudebnění veršů, které nezačínají na tónickém kvintakordu, nýbrž na septakordu druhého stupně, poskytují potřebnou jednotu a vyváženost. Zajímavostí je řešení veršů v primavoltě a sekundavoltě. Hodnota testu: 1,8.

14. ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKŮ
Také jeden z žalmů, který zaujal na první poslech. Melodická uzavřenost odpovědi, nádherně melodické verše, končící v dominantní tónině. Kvalitu rytmu slov v odpovědi netřeba zdůrazňovat. V doprovodu žalmové odpovědi dobře působí sexty a tercie, které autor použil. Tento způsob použití lidových intervalů považuji za mezi žalmy originální. Celkově je žalm vyvážený po všech stránkách. Krásný text citlivě obohacený hudbou. Výsledek testu zapamatování si odpovědi: 1,1 - bez jakýchkoli problémů.

15. PŘI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
Tento žalm bych v tomto souboru žalmů zařadil mezi tři další žalmy. Mají několik společných znaků. Jejich odpověď začíná oslovením "Maria" a je dlouhá. Autor hudby zvolil pro tyto čtyři žalmy stejnou tóninu a stejný začátek. Kvartový sestup na slově "Maria" je velice povedený. Jednotlivé odpovědi se jinak harmonickým i melodickým průběhem další části odpovědi liší, ale jednu další věc mají společnou. Jsou hudebně logicky vystavěné a přesvědčivě zakončené. To způsobuje, že se přes svou délku dobře pamatují. Žalmová odpověď je navíc barvitě zharmonizovaná. Pravidelné metrum dodává odpovědi potřebný rytmický náboj. Verše jsou naopak vědomě kontrastně hudebně chudší, ale v plném souladu s významem textu, hudebně jsou napsány autorovým rukopisem. Začátek veršů na třetím stupni - durovém (dominanta paralelní mollové), konec na dominantě vzhledem k tónině odpovědi. Žalm působí velmi přesvědčivě a odpověď se dobře pamatuje - hodnota 1,4 je u tak dlouhé odpovědi skvělou známkou.

16. PRAMEN SVĚTLA A ŽIVOTA
U tohoto žalmu musím konstatovat, že je zhudebněn s velkou úctou a pochopením k textu. Podle mého názoru hudba jen dokonalým způsobem obkresluje text a znovu působí dojmem jednoty, o kterou jistě autor usiloval. Žádný hudebně výrazový prostředek není použit samoúčelně, snad až na snížený šestý stupeň v závěru, který se v tomto souboru žalmů vyskytuje možná až příliš často. Ale to je jen malý detail v kontextu celého díla. Upozorňuji především na melodiku tohoto žalmu, jeho zpěvnost a vyjádření radosti. Žalmová odpověď byla lidem opakována s úspěšností 1,2. To je výrazně dobrý výsledek. Připomínám, že k dispozici měli testovaní pětibodovou škálu.

17. VE VEČEŘADLE
Tento žalm se ukázal být poměrně problematickým ke zhudebnění. A to kvůli dlouhé odpovědi. Určitou periodicitu, melodickou logičnost a uzavřenost a přitom dostatečnou kontrastnost, jež by se dobře pamatovala, je dost náročné nalézt. Zhudebnění odpovědi tohoto žalmu bylo dlouho ve stadiu "nezopakovatelnosti". Přesto se autorovi podařilo najít cestu k takové podobě žalmové odpovědi, která je použitelná pro autentické zopakování od lidu. V odpovědi je patrná rytmická logika, metričnost, melodická pravidelnost spojená s kontrastem a také jasná uzavřenost. To vše je nezbytné, aby se odpověď mohla stát živou součástí liturgie, ne jenom umělecky ztvárněným textem. Verše jsou zajímavé, začínají na sextakordu tóniny odpovědi, přesouvají se různými mimotonálními akordy k dominantě, která je ve verších určitým autorovým podpisem. Alespoň v F dur. Žalmu nechybí originalita, kontrast, ale se zachovanou jednotou. Krásně vystižený text. "Koeficient zapamatovatelnosti odpovědi" je 2,1, tzn. "s menším zaváháním". To považuji za postačující.

19. MATKA PÁNĚ
Jeden z žalmů, které ve srovnání s ostatními žalmy v souboru zásadně nevyniká. Přirozený rytmus, harmonizace s použitím mimotonálních akordů, melodická a hudební uzavřenost. Verše tvořeny nad tónickou prodlevou se sníženým šestým stupněm v závěru. Zajímavý je konec na tónickém septakordu, ten zní velice hezky. Žalm nepostrádá rytmický i emotivní náboj. 

20. NOVÁ EVA, NOVÁ ŽENA
Další ze série s oslovením "Maria". Je téměř totožný se žalmem číslo 15 (jsou obměněna dvě slova v odpovědi, verše jsou stejné), proto si dovolím odkázat na hodnocení uvedené výše.

21. JMÉNO PANNY MARIE
Zcela výjimečně souhlasím v odpovědi tohoto žalmu s obloučky. Od počátku jsem u žalmových odpovědí upozorňoval na to, že právě slabiky, jež jsou zhudebněny dvěma či více tóny spojenými obloučkem, způsobují, že se celá odpověď hůře pamatuje. Zde však použití obloučků podporuji, neboť by se bez nich ztěží dosáhlo rytmické pravidelnosti, metrické pulzace a melodické uzavřenosti. Část chvalozpěvu "Magnificat", která tvoří verše, je zhudebněna po delších úsecích, což považuji za vhodné vzhledem k větší délce textu ve verších. Zhudebnění tohoto textu je použito i v dalších žalmech. Z hlediska hudebního je tento text obohacen střídmě, harmonizován s použitím mimotonální dominanty k dominantě, na níž verše končí. Výsledná hodnota testu: 1,5.

22. SLUŽEBNICE PÁNĚ
Opět krátká odpověď, zajímavá harmonickým průběhem. Začíná v d moll a končí v F dur. To vše na poli dvou taktů. Melodie uzavřená, logicky vedená. Velice dobře pamatovatelná (výsledek: 1,2). Verše jsou stejné jako v žalmu č. 21, tentokrát se však jedná o kompletní Magnificat. Zhudebnění také stejné.

23. CHRÁM BOŽÍ
Melodicky je tento žalm pojat velmi jednoduše. Tónový prostor je vymezen rozsahem kvinty. Odpověď je velice jednoduchá, rytmicky pravidelná, metricky organizovaná. Verše mají počátek v paralelní mollové tónině (oproti tónině odpovědi). Končí velmi zajímavě - na mollovém třetím stupni tóniny odpovědi. Tato nezvyklá harmonizace působí překvapivě, ale přitom trochu zasněně. Tento výrazový prostředek je plně ve službě textu žalmu. Žalm působí celistvě - je zajímavé, jak autor často spojuje jednoduché s bohatším a jak to dokáže působit jednotně. Výsledek testu: 1,1.

24. TRŮN MOUDROSTI
Výsledek testu: 1,7. To je vztaženo na ostatní výsledky poměrně vysoké číslo, ale je nutné podotknout, že z absolutního hlediska nikoliv. Autorovi se podařilo "uklidit" text odpovědi do pravidelného metra, rytmus je naprosto přirozený. Odpověď končí v dominantní tónině, verše začínají v tónice. Ve verších je použit harmonicky neobvyklý prostředek - mollová dominanta v durové tónině. Verše tak působí jako v mixolydické tónině. Toto zdání je však porušeno v závěru, kdy se hudba zastavuje znovu na dominantě, tentokrát však durové. To působí po mollové překvapivě. Znovu rozhodně nelze říct, že jsou tyto použité výrazové prostředky samoúčelné. Vytváří kolem slov žalmu určitou atmosféru, která pomáhá při zpěvu a umocňuje celkový dojem z žalmu. Podle mého názoru krásu vytváří pouze jednota, nikoli soubor krásných prvků. Proto je tak důležitý celkový dojem.

25. OBRAZ A MATKA CÍRKVE
V odpovědi naprosto pravidelný rytmus, dvojí verze doprovodu. Oba mají podpořit pevný metrický tep. Odpověď začíná na durovém třetím stupni durové tóniny a končí na dominantě. Autor používá melodickou sekvenci jako prostředek k hudebnímu vystupňování myšlenky. Melodický model je jednoduchý, ale podle mého názoru krásně vystihuje výraz žalmu. Zhudebnění žalmu nepřináší z autorovy pokladnice nic výrazně nového, přesto je dodržena zásada zpěvnosti, zapamatovatelnosti, pravidelnosti a to vše v podřízení biblickému textu. Výsledek testu: 1,3.

28. NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE
Ve verších zaznívá Magnificat zhudebněný v žalmech č. 21 a 22. K němu kontrastuje logicky vystavěná melodie s přirozeným rytmem. V doprovodu je použita mimotonální dominanta ke druhému stupni. Poměrně dlouhá odpověď je zhudebněna tak, aby mohla v praxi dobře fungovat. Nenacházím nic nově překvapujícího, přesto žalm splňuje všechny hudební předpoklady. Hodnota z testu je 1,3.

29. KRÁLOVNA VŠEHO TVORSTVA
Hlavním výrazovým prostředkem odpovědi tohoto žalmu je prostota. Odpověď je sestavena z tónů tónického kvintakordu tak, že každý zazní právě třikrát. Harmonizace je též jednoduchá, stejně jako rytmus. Verše přináší zpočátku tentýž klid a pokoru, jsou prokomponovány vždy jako celek (mezi odpověďmi se hudba neopakuje). Po dvou taktech se začnou mírně pohybovat harmonicky, melodie sestupuje kvintovým intervalem a znovu stoupá k prvnímu stupni dominanty (vzhledem k odpovědi). Toto je důvod, proč těmto veršům nechybí zvyšování napětí, které vyústí v poklidné odpovědi. Znovu je možné hovořit o žalmu jako o jednotném celku. Hodnota testu je 1,1.

30. MATKA A PROSTŘEDNICE MILOSTI
V tomto žalmu se setkává střídmost s bohatostí, napětí s uklidněním. Odpověď je celá postavená na prodlevě na tónice. Zajímavostí může být synkopa s ligaturou ve druhém taktu. Veršům nechybí harmonická bohatost, sekvencové stupňování. Jsou prokomponovány po větších částech. Z hlavní tóniny se podíváme až do tóniny s terciovou příbuzností, nenásilnými modulacemi se však navrátíme do tóniny hlavní, čímž přichází zklidnění. Velice se mi líbí tento emotivní charakter jednotlivých žalmů, který je dán specifickými výrazovými prostředky. Oživuje texty žalmů. Výsledek testu: 1,6.

31. PRAMEN SPÁSY
Jedna z mála žalmových odpovědí tohoto souboru, která nemá pravidelné metrum. Hodnota testu je přesto 1,2. Melodická odpověď je doprovozena nenáročným doprovodem s modulací do dominantní tóniny. Rozsah melodie, která se pohybuje v celé oktávě, pomáhá k radostnému charakteru odpovědi, jež radost přímo vyjadřuje. Verše jsou plné harmonického napětí a rozvodů, nikoli ovšem zvláštností akordů samotných. Autor nepoužívá ve svých žalmech žádné krkolomné postupy nebo zahušťování, volí klasickou harmonii s využitím všech jejích přirozených možností. Opět se ve verších vyskytuje mollová dominanta, mimotonální dominanty a vše směřuje k dominantě vzhledem k odpovědi. Postup melodie je v rozsáhlejším prokomponování veršů stejně jako v odpovědi nesvázaný, pohybuje se v prostoru septimy. Tento žalm je stejně jako mnoho dalších příkladem toho, jak lze hudbou vyjádřit povahu textu. Hudba zde není cílem, nýbrž prostředkem.

32. MATKA A UČITELKA DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
Přirozený rytmus, plynule postupující melodie ovšem postrádá větší kontrast, což může vést k horší zapamatovatelnosti. Zhudebnění veršů používá sekvenci a modulaci. Melodický model je velmi jednoduchý, ale způsobuje to, že melodie je naprosto pohodlným způsobem "donesena" od pátého stupně tóniny k prvnímu. Tento fakt způsobuje uklidnění a hudební zakončenost. V kontrastu s napětím harmonie spatřuji jednotu, soulad, umocněný nadčasovým sdělením textu žalmu.

33. MATKA DOBRÉ RADY
Tento žalm je vytvořen na stejných principech, jako všechny ostatní. Na prvním místě obsahové sdělení žalmu, na druhém místě jeho zhudebnění ve verších spolu s praktickým nadáním odpovědi. Následuje hudebně výrazové zpracování odpovědi. Text žalmu je vždy krásný, autor hudby vždy jen poskytuje odstín, kterým text přibližuje duši člověka. V tomto žalmu se snoubí moudrost s pokorou. Melodie odpovědi stejně jako v žalmu č. 10 začíná na třetím stupni tóniny, stoupá, klesá a vrací se. Bas zůstává nehybný na základním tónu tóniny, ostatní hlasy se mírně pohybují podle harmonických pravidel. Snížený šestý stupeň v závěru tuto jednoduchost malinko narušuje. Verše stojí na třech tónech, jejich mírná melodie vyjadřuje charakter slov pod ní umístěných. Bas se ani ve verších nehne ze svého stálého místa, vnitřní hlasy pomáhají atmosféře díky vytvořeným septakordům vždy rozvedeným do klidného akordu. Ve verších se objevuje snížený šestý stupeň, který koresponduje se svým protějškem z odpovědi. Vše v naprostém souladu. A co paměť? 1,3.

35. OCHRÁNKYNĚ VÍRY
Dobře periodizovaná odpověď, přirozeně vedená melodie v ní, jednoduchá harmonie a doprovod. Toto vše dodává odpovědi její lehkost, náladu, odstín, ve kterém je předkládána. Verše začínají na dominantě k paralelní moll, modulují až k dominantě vzhledem k odpovědi. Opět je tedy zhudebnění žalmu zásobárnou oživujících prvků, které ale působí originálně. Nikoli rušivě. Znovu nacházím jednotu hudby a slova. Zbývá jen propojení s praxí - průměr 1,0. Všichni bez problémů.

36. MATKA KRÁSNÉHO MILOVÁNÍ
Jedinečný žalm slovem i hudbou. Podle mého názoru dokonalý žalm se vším všudy. Melodie má úplně stejné vlastnosti, jako slovo. Něha, cit, láska. Jednoduchá harmonie v odpovědi i verších, septakord na prvním stupni jako výraz neobyčejnosti, přitom však jemně v terciích rozvedený a zpátky navracející se. Celá hudba působí velice opatrně, upozaděně. Nedokáži říct, co by šlo udělat lépe. Tento žalm musím hodnotit jako dokonalý. Výsledek testu: 1,3.

37. MATKA SVATÉ NADĚJE
Tento žalm je další z řady těch, které začínají oslovením "Maria". Výborně hudebně vystavěná odpověď, mimotonální akordy, periodicita. Přes nepochybnou délku se odpověď dobře pamatuje - 1,2. Je to dáno logickou hudební výstavbou, melodickým kontrastem, kdy vrchol melodie přichází až těsně před závěrečným uklidněním. Verše tvoří stejně jako u žalmů č. 21, 22, 28 "Magnificat", stejným způsobem zhudebněný.

38. MATKA JEDNOTY
Melodický žalm, jednoduše harmonizovaný. Hodnota testu je 2,2. To znamená, že se žalm zpívá s nepatrným zaváháním až s větším zaváháním, ale nakonec úspěšně. Toto vzhledem k ostatním žalmům vyšší číslo je způsobeno jednak délkou odpovědi žalmu, jednak rytmem, jenž se nepodařilo zorganizovat do nějaké výrazné pravidelnosti, aby se dobře pamatoval. K tomu se dá připočíst melodie bez zřetelných kontrastů. Přesto však je tato odpověď jako poslední z dlouhé řady návrhů ta nejlepší. Absolutně vzato, výsledek testu není vysoký. Verše také prošly určitým vývojem, jejich konečná verze je vyloženě povedená. Jednoduchá modulace do dominantní tóniny, septimový rozsah, dodávající hudbě náboj. Opět ale nutno zdůraznit, že tyto výrazové prostředky nevnímám jako samoúčelné, ale jako plně podporující obsah žalmu.

39. KRÁLOVNA A MATKA MILOSRDENSTVÍ "A"
Výsledek testu paměti: 1,3. To v případě odpovědi tohoto žalmu hovoří za vše - je to jedna z nejdelších odpovědí (19 slabik). Podařilo se tedy skloubit rytmickou pravidelnost, melodickou kontrastnost, hudební logičnost, uzavřenost. To vše na poli dvou taktů s předtaktím. Verši je "Magnificat". Tentokrát však není zhudebněný stejně jako u ostatních žalmů. Jeho text není tolik prokomponován, přesto je na malém prostoru použito hodně výrazových prostředků. Harmonie začíná na tónickém sextakordu, přesouvá se diatonickou modulací do dominantní tóniny a znovu se vrací do tóniny základní. Melodie je zajímavě vystavěná, sestup o kvartu v první části je okopírován i ve druhé části verše, ale o kvartu výše. Tzn., že v melodii nacházím skok o malou septimu - dost neobvyklý jev, přitom však v kontextu s ostatní hudbou a textem nepůsobí nepřirozeně.

39. KRÁLOVNA A MATKA MILOSRDENSTVÍ "B"
Toto je jeden z naprosté menšiny žalmů, jehož odpověď autor nesvázal do pravidelnosti metra. Výsledek testu je 1,2. Zde tedy výjimka neuškodila, spíše naopak. Uvolněnost se stává výrazovým prostředkem, který plně naplňuje obsah textu. Klid odpovědi střídají bohatě prokomponované verše - opět je hudba verše mezi odpověďmi bez opakování. Sled několika mimotonálních akordů, barvitá melodie, zakončení do dominantní tóniny. To vše vyvolává napětí, které nezůstává pouze v rovině hudební, ale pomáhá interpretovi k významovému uchopení textu. Tento kontrast působí jednotně, dvě části žalmu tvoří krásný soulad.

40. MATKA, KTEROU NÁM DALA BOŽÍ PROZŘETELNOST
Tento žalm je téměř totožný se žalmem č. 8. "V Nazaretě A". Ve verších se jedná o totožný text, pouze slova odpovědi jsou jiná. Přesto autor použil pro zhudebnění odpovědi shodné zásoby tónů, jako v žalmu uvedeném výše. Jistě se jednalo o záměr. Proto odkazuji na hodnocení zmíněného žalmu výše. Výsledek testu: 1,0.

41. MATKA ÚTĚCHY
Znovu odkazuji, tentokrát na žalm č. 31. Žalm č. 41 se od žalmu č. 31 liší pouze tím, že je rozšířen o jeden verš.

42. POMOCNICE KŘESŤANŮ
Zhudebnění na první pohled upoutá použitím trioly v odpovědi. Hodnota testu je 1,7. Myslím si, že právě zde se triola trochu projevuje. Rytmicky se ale přesto autorovi podařilo žalmovou odpověď uspořádat tak, že výsledek testu není vysoký. Melodii chybí výraznější kontrast. Odpověď končí na dominantě. Verše zaujmou hned prvním akordem - mollová dominanta ve funkci mollového druhého stupně subdominantní tóniny, posléze návrat na durovou dominantu. K tomu zpěvná melodika veršů. Tomuto žalmu nechybí hudební zajímavost, přesto jsem nenalezl úplný soulad všech prvků.

44. UZDRAVENÍ NEMOCNÝCH 
Modulující první takt v odpovědi, periodicita, přirozený logický rytmus, poutavě pravidelně postupující harmonie. Melodie je nenásilně uzavřená, přesto jí chybí větší kontrast. Verše jsou totožné jako v žalmu č. 39 B. Výsledek testu: 2,6.

45. KRÁLOVNA MÍRU
Po všech stránkách zajímavé zhudebnění žalmu. Bohatá melodika v odpovědi, její logický spád, pravidelný rytmus, metrum. Jednoduchý doprovod a přitom pečlivé vedení jednotlivých hlasů. Zajímavé jsou také verše, které se na první pohled vyznačují střídmostí všech výrazových prostředků. Poutavý je způsob vedení basu a sopránu - postupují v důsledném protipohybu a plynule tak vytvářejí zajímavé souzvuky. Těmito výrazovými prostředky je znovu vyvolávána atmosféra žalmu. Podle mého názoru velice trefně a na první poslech zajímavě. Začátek veršů na mollovém druhém stupni, který je symbolem téměř celého více prokomponovaného verše. V závěru východisko v podobě vyústění v dominantním akordu. Velice zajímavě zhudebněný žalm. Opět nacházím jednotu všech prvků žalmu. Výsledek testu je 2,4.

46. BRÁNA NEBESKÁ
Výsledek testu: 1,4. Odpověď tohoto žalmu má vysoké předpoklady pro to, aby mohla dobře posloužit v praxi. Je to dáno pravidelností rytmu, kontrastní a zajímavou melodií. Odpovědi nechybí harmonická logika, autor tentokrát harmonická obohacení nepoužil. A tak se jednoduchost stává výrazovým prostředkem, spolu s dalšími součástmi žalmu. Stejně jednoduché jsou i verše, harmonicky postavené na podobném principu, jako v předchozím žalmu. Nejsou ale prokomponované v takové míře. Z celého žalmu nic nevyčnívá, vše je v souladu. Ve verších jsou použity pro autora typické myšlenky - hudba nezačíná na tónice a končí na dominantě vzhledem k odpovědi. Nic z toho neškodí, naopak. Slova žalmu jsou skvěle doplňována. Nechť posoudí zpěvák, jak se mu žalm zpívá.

DODATEK 01
Tento žalm je jeden z nejzajímavěji zhudebněných z celého souboru. Může za to odpověď, která naprosto netradičně moduluje z G dur do paralelní mollové. To vše pod melodií, která je velice chytře vystavěná. Obloučky se dají odpustit, jsou plně ve službě hudby. Verše začínají v e moll, končí na akordu H dur. Pak znovu následuje G dur. Toto je velice neobvyklé a přináší to moment překvapení a neotřelosti. Tím pádem i zpozornění a tak se otevírá cesta k textu. Jak na tento zvláštní žalm reaguje lid? Výsledek testu je 1,7. Tento žalm se zařadil mezi ty, které se lidu nejméně líbil na první poslech. Přesto je ale natolik originální, že si určitě zaslouží místo mezi ostatními žalmy. Mně osobně se líbí hned od prvního poslechu, předkládá Boží slovo zase trochu jinak.

DODATEK 02
Odpověď tohoto žalmu je velice zajímavě melodizovaná, logicky harmonizovaná. Neobsahuje žádné mimotonální akordy, nepotřebuje napětí. Autor měl jiný záměr zvýraznění textu a ten se mu zdařil. Ve verších naopak napětí přichází, pomáhají mu modulující sekvence a konec na dominantě. Celý žalm působí velmi jednotně, kontrast není pnutím, ale spíš magnetem. Vše ve službě Slova. Výsledek testu je: 1,4.

DODATEK 03
Opět poutavý žalm. Zhudebnění známé žalmové odpovědi "Hospodin je milosrdný a milostivý" se autoru mimořádně podařilo. Může za to velice originální rytmus v čele s použitou synkopou. Střídmá melodie tentokrát nepůsobí svou nekontrastností nevhodně. Naopak, je logicky a pochopitelně vystavěna. Jednoduchá harmonizace. Výsledek 1,3 je plně odpovídající. Jinak verše jsou totožné s žalmy 39 B a 44. 

DODATEK 04
Na pohled velmi odvážné zhudebnění odpovědi. Triola na každé době prvního taktu však má svůj účel. Odpověď je dlouhá a je nutné ji uspořádat. Toto rytmické uspořádání je sice nezvyklé, přesto je pravidelné a dobře pamatovatelné. Výsledek testu je 1,6, což plně odpovídá kvalitě zhudebnění. K tomu je potřeba zdůraznit barvitou melodii a mimotonální dominantou oživenou harmonii. Verše jsou totožné s verši z žalmu č. 6. Jen jsou transponované o tón výš. Zde však spatřuji jediný nesoulad v žalmu - protiklad "veselé" odpovědi až příliš ostře naráží na "ponuré" mollové verše. 

DODATEK 05
Zhudebnění žalmu plné napětí. Autor zde používá k dosažení svého cíle všech svých typických prostředků. Barvitá harmonie, zpěvná melodika, modulace do dominantní tóniny. A to v odpovědi i ve verších. Nicméně tato určitá citovost vyvolaná hudebním napětím plně koresponduje s obsahem textu. "Srdce mé jásá v Hospodinu" není možné doplnit nezajímavou hudbou, aby byl vytvořen správný soulad všech složek žalmu. Soulad je však dosažen. Výsledek testu je 1,2.

DODATEK 07
Výsledek testu je 1,0. Může za to krátký text odpovědi, jehož zhudebnění neobsahuje nic, co by se špatně pamatovalo. Hudebně ale neskrývá nic oslovujícího. S verši je to jiné, ty jsou neobvyklé. Jsou tentokrát kompletně prokomponované, s použitou sekvencí, tentokrát však nijak nepoužívající mimotonální akordy. Přesto směřuje do dominanty. Verše jsou zhudebněny velice jednoduchou melodií, která se postupně snáší po tónech v rozsahu krajních tónů rovnajícím se sextě. 

DODATEK 10
Nejdelší žalmová odpověď. Obsahuje 23 slabik. Přesto je výsledek testu 1,6. To je výrazně dobrý výsledek. Autor k jeho dosažení použil vše, co jsem mnohokrát už vyjmenovával. Pravidelný a přirozený rytmus, kontrastní melodie, metrum. Tato odpověď je zcela jednoduše harmonizovaná, končí na dominantě. Je sama o sobě krásná. Jenže krásné jsou i verše. Sekvencový postup klesajících tercií je velice působivým prostředkem k dosažení potřebného výrazu. I verše směřují k dominantě. Tento žalm je jeden z nejkrásnějších. Všechny jeho složky jsou krásné jak samostatně, tak dohromady.

DODATEK 13
Žalm s výstižně radostným charakterem. Opět je zde patrný prvek dokonalé jednoty a souladu. Nenacházím ani jedinou částečku, která by se dala byť jen trochu zkritizovat. Všechny výrazové prostředky jsou použity v té správné míře. Melodika, rytmus, harmonie. Tomuto žalmu opravdu nechybí pozitivní náboj. Hodnota testu: 1,6.

DODATEK 14
Poslední z "dokonalé" čtveřice žalmů s oslovením "Maria". Je zbytečné na tomto místě cokoli dodávat, verše jsou totožné s žalmy č. 15 a 20. Tam odkazuji. Výsledek testu: 1,3.

DODATEK 15
Jeden z mála kompletně mollových žalmů v souboru. Zajímavá harmonizace odpovědi s koncem na durové dominantě. Jednoduchý rytmus a kontrastní melodie nechybí. Výsledek testu je 1,4. Celý žalm je velice originální. Ve verších se autor zcela neobvykle ve srovnání s ostatními žalmy nedrží pravidel klasické harmonie. Používá paralelní postupy v altu, tenoru a basu. Opět tím vyvolává určitou neobvyklost, znovu upoutává pozornost na text. Žalm je mimořádně dobře vyvážen, opět se nevyjímá žádný konkrétní výrazový prostředek. Je to neobvykle zhudebněný žalm jak v rámci tohoto souboru žalmů, tak v rámci všech zhudebnění žalmů vůbec.

DODATEK 16
Žalm, který svou zajímavostí konkuruje předešlému žalmu. Je opět mollový, s triolou ve druhém taktu odpovědi. Ta je přirozeně uspořádaná, pravidelně harmonizovaná. Končí na mollové dominantě. To je zvláštnost. Nádech aiolského modu. Verše jsou zhudebněny podobným způsobem jako v žalmu "Dodatek 07". Alespoň první dva takty. Verše jsou rozšířeně prokomponované. Končí tentokrát na durové dominantě. Jedná se o vyvážený žalm. Výsledek testu: 2,0. S mírným zaváháním.

Pavel Salák, Telč

vira.cz