Chcete pomoci Ukrajině při obraně proti brutálnímu útoku komunistické zvůle? - ZDE

Země Koruny české se modlí, v Třebíči každou středu, info ► ZDE
Archív mší sv. online ► ZDE
(bazilika pokračuje ZDE)

Chcete sem přidat nějaké informace? Pište na info@kratr.cz

 

2022 1 t

Milé sestry, milí bratři, žijeme ve zrychlené době, jejíž směr určují do velké míry mediální zprávy, které vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající tomu, který většina lidí opravdu prožívá.
Zahlcováni všemi možnými informacemi nemáme často ani čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a životní energii. A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu…“ Stojíme na prahu doby zvláštní přípravy na slavení velikonočních událostí. Doby pokorné pravdivosti k sobě, k druhým i k Bohu. Doby, kdy máme pravdivě poznávat trpícího Pána a sebe v jeho službě. Toto poznání pravdy na jednu stranu bolí, na druhou stranu nás činí svobodnými. Čtyřicet dní teď před námi stojí jako velká příležitost k obnově jedinečného a zcela základního vztahu s Trojjediným Bohem, který započal naším křtem. Obnova křestního vyznání o Velikonoční vigilii má tento náš proces postní obnovy dovršit.
Po prohloubení našeho obrácení a po smíření s Bohem v upřímně přijaté svátosti pokání by nás Bůh měl nalézt jako společenství svých přátel, které chce po Ježíšově vzoru odmítat každé pokušení a růst ve vzájemné lásce a věrnosti nebeskému Otci.
Sestry a bratři: „Obraťme se a věřme evangeliu.“ Ze srdce Vám k tomu žehnám.
Váš biskup Vojtěch

vira.cz