- P. Karel Satoria: Povoláním člověk, Duchovní obnova ŽÍZNÍM v Třebíči 12.10.2019
Přednášky k poslechu a ke stažení: PŘEDNÁŠKA 1, PŘEDNÁŠKA 2, PŘEDNÁŠKA 3, HOMILIE

 

 

Duchovní obnova - ŽÍZNÍM

Kategorie:
Duchovní obnova
Datum:
2019-10-12 09:00

19 10 12 ziznim

P. Mgr. Karel Martin Satoria OCSO se narodil v Křižanově r. 1953 jako nejmladší ze čtyř dětí ve věřící rodině, která byla po roce 1948 postižena pronásledováním ze strany komunistického režimu. Díky politickému uvolnění se mu však v roce 1968 podařilo dostat na gymnázium ve Velkém Meziříčí, po jehož absolvování roku 1972 začal studovat Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V letech 1975 až 1977 absolvoval základní vojenskou službu, během níž na sebe upozornil mimo jiné neúčastí ve volbách v roce 1976. V roce 1977 ho spolužák z fakulty Václav Malý seznámil s prohlášením Charty 77. Po skončení základní vojenské služby dokončil svá studia teologie a v roce 1978 byl vysvěcen na kněze. V letech 1978-1982 působil jako farní vikář v Letovicích a v letech 1982-1990 jako duchovní správce ve Vrbici u Břeclavi. Jak se později dověděl, k 30. listopadu 1986 odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, ale protože mu to nikdo neoznámil, byl jako kněz činný i nadále. Přitom šířil informace o Chartě 77 a účastnil se akcí brněnského disentu, za což byl režimem stíhán.

Po roce 1989 chtěl vstoupit do kláštera, avšak v květnu 1990 na žádost nově vysvěceného brněnského biskupa Vojtěcha (spolužák ze semináře) přijal funkci generálního vikáře brněnské diecéze, ve které setrval do roku 1992. Jako generální vikář se snažil zvrátit stav, kdy od doby normalizace působili v mnoha živých farnostech duchovní správcové loajální ke komunistickému režimu, zatímco dřívějšímu režimu nepohodlní kněží zůstávali v málo aktivních či v odlehlých farnostech, takže si přesuny kněží v rámci brněnské diecéze nadělal řadu nepřátel.

V roce 1992 vstoupil do Řádu cisterciáků přísné observance, přijal řeholní jméno Martin a následujících deset let strávil trapistickém klášteře Sept Fons ve střední Francii. Po návratu do České republiky v roce 2002 vedl výstavbu kláštera Nový Dvůr, po jehož dokončení se odstěhoval na bývalou faru z konce 18. století v Kostelní Myslové, kterou spolu s několika dalšími lidmi postupně opravoval. Od 1. října 2011 se stal administrátorem v Dobříši a administrátorem excurrendo ve farnosti Svaté Pole.

Od července 2017 je tutorem duchovní formace pro kandidáty trvalého jáhenství v pražské arcidiecézi a kaplanem na Vyšší odborné škole publicistiky.

 
 

Powered by iCagenda